Noxor är en ingenjörsfirma som konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för mekanisk materialhantering och bulkgods för industrin.

 

 

FMAB är en legoverkstad som tillverkar och levererar utrustning och maskiner till olika typer av industrikunder.

Bameco är en ingenjörsfirma som förutom mekaniska maskiner även konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för pneumatisk materialhantering av bulkgods för tung industri.